AB ile Bütünleşme Eğitimi

EğitiminAmacı
AB'nin KOBİ politikası, KOBİ’lerin gelişiminin desteklenmesi için iç pazarın tamamlanması işletme politikasının daha iyi tanımlanması ve koordinasyonunun sağlanmasını amaçlamaktadır. Böylelikle; KOBİ'lerin faaliyette  bulunduğu iş ortamının genel olarak iyileştirilmesi hedeflenmekte KOBİ politikalarinin büyük ölçüde danişma forumlari ve topluluk programlarindan ayrıca bildirimlerde yazılan tavsiyeleri ve en iyi uygulama örneklerinin üzerinde bilgi alışverişinden oluşacak güç oluşturmak amaçlanmıştır.

Eğitim İçeriği

AB ile bütünleşme nedir?

AB Lizbon Stratejisi

Türkiye 2006 ilerleme raporu

AB ile bütünleşme aktörleri

AB ile bütünleşme Bileşenleri

Müzakere süreci

Kobi ve sanayi ne yapmalı?

STK ların AB konusunda oluşumu ve rolü

STK ların yeni rol model oluşturma süreçleri

Ders Süresi: İki gün, 6 x 2=12 saat/gün

Eğitimden elde edilecek yararlar: AB nin kobi politikasının Proje mantığının kavranması ve bilgi alışverişinden kaynaklanan  güç ve performansın kazanılmasının  önemi kavranacaktır.

TGGTD

TGGTD

TGGTD, Eğitimler ve rehberlik ağı ile potansiyel ve etkin girişimcilere hizmet verir. Akademisyenlerin görüş ve düşüncelerini, uygulayıcıların bilgi ve deneyimlerini bir araya getirerek yeni iş fikirleri ve modelleri oluşturarak mevcut sorunlara çözümler üretir.

Simulasyon Eğitimleri

Simulasyon Eğitimleri

120 saatlik simülasyonlu eğitimin sonucunda her katılımcı kendi firmasının ürünü için dünyadaki hedef pazarını belirliyor ve katılımcı kendi firması için “Hedef Pazara Giriş Rehberi” hazırlıyor.

Küresel Girişimciler

Küresel Girişimciler

Küresel girişimciler, sosyal ilişki ağlarını, sermaye ve diğer kaynakları etkin kullanan ve iletişim kurabilen, bu sayede rekabet üstünlüğü ile yönetim ve uygulama becerisini bir araya getirerek kendi hayatının yanı sıra, çevresini ve yaşadığı toplumu değiştirme gücüne sahip, başarı öyküleriyle geleceğin girişimcilerine ilham kaynağı olan kişilerdir.

AR-GE İnovasyon

AR-GE İnovasyon

Bilgi çağında alın terinden akıl cevherine geçişte, nitelikli ve kaliteli insan kaynağının yüksek kazançlı katma değer oluşturmadaki vazgeçilmez rolü artık tartışılmazdır.