Simulasyonlu Eğitimler

 

Küşat metinlerinin çözümü ticari bilgi  kaynakları  ve uluslararası pazarlamadaki önemi ve kullanımı (20 saat)

Strateji ve uluslararası pazarlama (10 saat)

Ticari hileler, hilelere karşı koyma -  rekabet istihbaratı ve iletişim tekniklerinin uluslararası pazarlamada kullanımı (10saat)

Ticari bilgi kaynaklarını kullanarak hedef pazarların saptanması ve uygulamaları  (26 saat)

İşletmenin uluslararası pazarlama operasyonlarına hazırlık çalışmaları (18saat)

Ticari bilgi kaynakları destekli uluslararası pazarlama operasyonları uygulamaları ve iletişim yöntemleri (26 saat)

Uluslararası pazarlamada ödeme yöntemleri, uygulamaları ve akreditif (10saat)

120 saatlik simülasyonlu eğitimin sonucunda her katılımcı kendi firmasının ürünü  için dünyadaki hedef pazarını belirliyor ve katılımcı kendi firması için “Hedef Pazara Giriş Rehberi” hazırlıyor. Bu eğitimde katılımcılar yukarda sayılan konularda bütün çalışmaları kendi seçtikleri ürün bazında eğitmenlerimizin denetiminde ve yönlendiriciliğinde gerçekleştiriyorlar. Bu sayede de bu araştırmaları herhangi bir ürün için gerçekleştirme becerisini kazanıyorlar.

Katılımcı ve eğitmenler tarafından simülasyonlu eğitim ile oluşturulacak “Hedef Pazara Giriş Rehberi”nde neler var?

Hedef pazarın tespit yoları ve hedef ülke pazarı

Hedef pazardaki alıcı firmaların adresleri

Hedef ülke ile  ilgili sektör raporu

Hedef ülke ile  ilgili ticaretimizi ilgilendiren alanlarda dikkat edilecek hususları içeren rapor

Hedef ülke pazarındaki dağıtım ağı analizi

Hedef pazara giriş stratejisi

Hedef ülkelerdeki  fuarlar listesi, ve değerlendirmeler

Tüm dünyadan her bir firmanın  ürünü ile ilgili sıcak talepler (en az 50 tane) (ve bu talepleri sürekli almanın yolları)

İlk yazılacak mektuptan başlayarak bütün aşamalardaki temel yazışma metinleri

Firmanın İngilizce tanıtım metinleri

Hedef ülke pazarındaki rakipler ve stratejileri

İhracat amaçlı yurtdışı gezilerinin finansmanı amaçlı projenin hazırlanması(senelik 15.000 dolara kadar)

Bankaya verilecek dosya

Gümrüğe verilecek dosya

 

 

 

TGGTD

TGGTD

TGGTD, Eğitimler ve rehberlik ağı ile potansiyel ve etkin girişimcilere hizmet verir. Akademisyenlerin görüş ve düşüncelerini, uygulayıcıların bilgi ve deneyimlerini bir araya getirerek yeni iş fikirleri ve modelleri oluşturarak mevcut sorunlara çözümler üretir.

Simulasyon Eğitimleri

Simulasyon Eğitimleri

120 saatlik simülasyonlu eğitimin sonucunda her katılımcı kendi firmasının ürünü için dünyadaki hedef pazarını belirliyor ve katılımcı kendi firması için “Hedef Pazara Giriş Rehberi” hazırlıyor.

Küresel Girişimciler

Küresel Girişimciler

Küresel girişimciler, sosyal ilişki ağlarını, sermaye ve diğer kaynakları etkin kullanan ve iletişim kurabilen, bu sayede rekabet üstünlüğü ile yönetim ve uygulama becerisini bir araya getirerek kendi hayatının yanı sıra, çevresini ve yaşadığı toplumu değiştirme gücüne sahip, başarı öyküleriyle geleceğin girişimcilerine ilham kaynağı olan kişilerdir.

AR-GE İnovasyon

AR-GE İnovasyon

Bilgi çağında alın terinden akıl cevherine geçişte, nitelikli ve kaliteli insan kaynağının yüksek kazançlı katma değer oluşturmadaki vazgeçilmez rolü artık tartışılmazdır.