Vitamin Eğitimler

Bir günlük eğitimler firmalara verilen  kısa ama etkin bir doping ve güçlendirici vitamin etkisi yaratmaktadır. Danışmanlık verirken gerekleri ortaya çıkan ve günlük eğitimlere dönüşen bu çarpıcı eğitimler aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

1.  ABD Pazarına Nasıl Girilir ?

2.  Ürününüzü En Kolay Satabileceğiniz  Uluslar Arası Hedef Pazarların Tespit Edilmesinin Yolları Nelerdir ?

3.  Ticari Bilgiye, Müşterilere, Pazarın Ve Rakiplerinizin Bilgilerine Nasıl Ulaşabilirsiniz ?

4.  İhracat Ve İthalat İşlemlerinde Püf Noktalar ?

5.  İnternete Ticari Bilgilere Nasıl Ulaşabilirsiniz?

6.  İngilizce Ticari Yazışma Tekniği (Ticari Stratejiler Bağlamında). (Yazılmamış Satırları Okuma Sanatı)

7.  Uluslararası  Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?

8.  Mailing ve İletişim Teknikleri

9.  Rekabet İstihbaratçısı ve Ticari Bilgi Araştırmacısı Nasıl Olunur?

10 Çin’de Yarı Mamul İmalatı Bizi Rekabetçi Kılar mı? Bu Nasıl Gerçekleştirilebilir?

11. Hedef Pazarlara Giriş Stratejileri Nasıl Oluşturulur?

12. “Senaryo Yazma Tekniklerinin” Uluslararası Ticaretteki Önemi ve Uygulamalar

13. Distribütör Nasıl Bulunur ve  Nasıl Elde Tutulur? “Yörünge Teorisi” ve “Limon Teorisi”, Distribütörle Anlaşma Yapılmasında Dikkat Edilecek Kritik Noktalar Nelerdir?

14. Sun Tzu Nun “Savaş Sanatı” ve Classauwitz‘in “Savaş Üzerine”  Adlı Eserlerinin Stratejik Yaklaşımlarının  Uluslararası Ticaret Açısından Yorumlanması

15. Rakiplerin Bilgilerinin Bulunması ve Bilgilerin Rekabet İstihbaratına Çevrilmesi Nasıl Yapılır?

16. Sıcak Talep Hatları Nelerdir? Nasıl Faydalanılır?

17. Rakiplerin Fiyatlarını Öğrenme Yolları Nelerdir?

18. Rakip Teknolojilerinin Bulunması? İmalatla İlgili Teknik Dokümantasyon Sağlanması ve İmalatta Karşılaşılan Sorunların Çözümünde İzlenecek Bir Yol Nedir?

19. Ticari Bilgi Kaynakları Nelerdir, Nasıl Kullanılırlar?

20. (Uygulamalı) Katılımcıların Seçeceği Herhangi Bir Ürün İçin Hedef Pazarların Tespiti

21. Dış  Pazar Araştırması İçin Yapılacak Gezilerimizi (Senede 15.000$’a Kadar) Nasıl Finanse Ederiz?

22. Bir Anda Birden Çok Distribütör Adayı Nasıl Bulunur?

 

TGGTD

TGGTD

TGGTD, Eğitimler ve rehberlik ağı ile potansiyel ve etkin girişimcilere hizmet verir. Akademisyenlerin görüş ve düşüncelerini, uygulayıcıların bilgi ve deneyimlerini bir araya getirerek yeni iş fikirleri ve modelleri oluşturarak mevcut sorunlara çözümler üretir.

Simulasyon Eğitimleri

Simulasyon Eğitimleri

120 saatlik simülasyonlu eğitimin sonucunda her katılımcı kendi firmasının ürünü için dünyadaki hedef pazarını belirliyor ve katılımcı kendi firması için “Hedef Pazara Giriş Rehberi” hazırlıyor.

Küresel Girişimciler

Küresel Girişimciler

Küresel girişimciler, sosyal ilişki ağlarını, sermaye ve diğer kaynakları etkin kullanan ve iletişim kurabilen, bu sayede rekabet üstünlüğü ile yönetim ve uygulama becerisini bir araya getirerek kendi hayatının yanı sıra, çevresini ve yaşadığı toplumu değiştirme gücüne sahip, başarı öyküleriyle geleceğin girişimcilerine ilham kaynağı olan kişilerdir.

AR-GE İnovasyon

AR-GE İnovasyon

Bilgi çağında alın terinden akıl cevherine geçişte, nitelikli ve kaliteli insan kaynağının yüksek kazançlı katma değer oluşturmadaki vazgeçilmez rolü artık tartışılmazdır.