Yeni Nesil Dış Ticaret İstihbaratı

Hiper rekabet ortamındaki dünyada stratejik üstünlük yaratmanın en önemli yollarından biri hedef müşterilerin ve rakiplerin doğru olarak tespit edilmesidir. Eğitim süreci içinde daha önce tespit edilen ülkelerdeki hedef ve rakip firmaların tespit edilmesi için uygulanacak teknikler öğretilmektedir. Bunlarla ilgili izlenecek istihbarat süreci, alınacak bilgilerin yorumlanması, hedef tespitleri, ilgili kod sistemleri ve uygulamaları ele alınarak firma bilgilerine erişim için kullanılacak veri tabanları indeksleri uygulamalarla aktarılmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılara bir ülkeden belirli sayıda hedef müşteri bilgisi verilmektedir. 

 

1. Gün Eğitim

TİCARİ BİLGİ - TİCARİ İSTİHBARAT GENEL TEORİK VE FELSEFİ YAKLAŞIM

Hiper Rekabet Çağı

Data – information - intelligence

Big data nedir?

Ticari istihbarat nedir? Dış Ticaret istihbaratı

Uluslararası Pazarlama mı? İhracat pazarlaması mı?

İhracat sanatı

İstihbarat strateji iletişim

TİCARİ BİLGİ VE İSTİHBARAT SİSTEMİ

Ticari bilgi ve istihbarat sistemi kurulması

Kendi firmamızın istihbaratı

Rakip ve müşteri istihbaratı

Alan istihbaratı

Ticari bilgideki 6 temel değişiklik

NOKTA ATIŞI İHRACAT, (4 ana modül)

Nokta atışı ihracat neden gereklidir?

Hedef Pazar

Hedef Pazar araştırmaları

Rakip, müşteri ve alan istihbaratı

Hedef pazara seyahat

OLASI HEDEF PAZAR TESPİTİ UYGULAMASI

Hedef Pazar seçimi neden zorunludur?

Hedef Pazar seçimi kriterleri ve 4 ana güç

İthalatçı ülkelerin tespiti

Rakip ülkelerin tespiti

Türkiye ihracatının tespiti

İthalatçıların ithalat yaptıkları ülkelerinin tespiti

 

HEDEF PAZAR MATRİSİ HAZIRLANMASI

HEDEF PAZAR MATRİSİ HAZIRLANMASI (katılımcılarla birlikte)

Hedef Pazar tespiti uygulamaları

Olası hedef pazarların tespiti

Olası hedef pazarlar- kesinleştirme süreci ve teknikleri

 

2. Gün Eğitim

HEDEF PAZAR ANALİZİ (2. MODÜL)

Pazar Payları ve markalar

Firmaların konumlandırılması

Dağıtım ağı analizi ve hedef müşteri gruplarının tespiti

Hedef müşteri grupları içinden ağırlık merkezinin belirlenmesi

Ülkenin yapısı ve kültürel durum

 Yasal durum vb.

Tarife dışı engeller ve diğer faktörler

 

HEDEF ÜLKELERDE YAPILACAK MÜŞTERİ/RAKİP İSTİHBARATI VE KAYNAKLARI

ÜRÜNÜNÜN MÜR MATRİSİNİN HAZIRLANMASI

SIC kodlarımızın tespiti

Bayi adaylarının özelliklerinin belirlenmesi

Firma bilgilerinin bulunması

Firma gümrük aksiyonlarının önemi

HEDEF FİRMALARIN BELİRLENMESİ (3. Modül)

Hedef firmalar ve ağırlık merkezi

Hedef firmaların tespiti için veri tabanlarının belirlenmesi

Hedef firmaların seçim kriterleri

Hedef firmaların bilgilerinin alınacağı kaynakların seçimi

Yönetici bilgilerinin alınması

Finansal bilgilerin alınması

Kuruluş bilgilerinin alınması

Bilgi ve istihbarat veri tabanlarının oluşturulması

FİRMA GÜMRÜK AKSİYONLARINA ERİŞİM (30 ÜLKE KONŞİMENTOLAR)

Rakip istihbaratı teknikleri

Potansiyel müşteri istihbaratı uygulamaları

Bayi performanslarının ölçülmesi teknikleri

Konşimento veren sitelerin indekslenmesi

Konşimento veren sitelerin güncellenme teknikleri

Gümrük kayıtlarından istihbarat üretimi teknikleri

ÜRÜNÜNÜN HEDEF PAZARA OPERASYON PLANI

Bilgilerin istihbarata dönüştürülmesi

 Firmalarla ilk iletişimler

Pazarla ilgili birincil kaynaklardan bilgi toplanması

Firmaların haritada işaretlenmesi (taktik istihbarat)

Seyahat planı hazırlanması

Randevuların alınması için temel prensipler

İPAD

TİCARİ BİLGİ VE İSTİHBARAT KAYNAKLARI

Ticari bilgi indeksleri kullanımı

Webden ticari bilgi aranması

Derin webin kullanımı

Genel tekrar

Sorular

TGGTD

TGGTD

TGGTD, Eğitimler ve rehberlik ağı ile potansiyel ve etkin girişimcilere hizmet verir. Akademisyenlerin görüş ve düşüncelerini, uygulayıcıların bilgi ve deneyimlerini bir araya getirerek yeni iş fikirleri ve modelleri oluşturarak mevcut sorunlara çözümler üretir.

Simulasyon Eğitimleri

Simulasyon Eğitimleri

120 saatlik simülasyonlu eğitimin sonucunda her katılımcı kendi firmasının ürünü için dünyadaki hedef pazarını belirliyor ve katılımcı kendi firması için “Hedef Pazara Giriş Rehberi” hazırlıyor.

Küresel Girişimciler

Küresel Girişimciler

Küresel girişimciler, sosyal ilişki ağlarını, sermaye ve diğer kaynakları etkin kullanan ve iletişim kurabilen, bu sayede rekabet üstünlüğü ile yönetim ve uygulama becerisini bir araya getirerek kendi hayatının yanı sıra, çevresini ve yaşadığı toplumu değiştirme gücüne sahip, başarı öyküleriyle geleceğin girişimcilerine ilham kaynağı olan kişilerdir.

AR-GE İnovasyon

AR-GE İnovasyon

Bilgi çağında alın terinden akıl cevherine geçişte, nitelikli ve kaliteli insan kaynağının yüksek kazançlı katma değer oluşturmadaki vazgeçilmez rolü artık tartışılmazdır.