EĞİTİMLERİMİZ

MODÜLER EĞİTİM:

Firmaların eksikliklerinin tespiti ve/veya  ve firmanın almak istediği  eğitimlerin tespiti ile verilecek eğitimler (Modüler Eğitim)

Modüler eğitimlerimiz  terzilik usulü ve ihtiyaca göre ayarlanabilen modüllerden oluşmaktadır: İhracat pazarlaması temelde iki çeşit çalışma alanını kapsar. Bunlar aktif ve pasif pazarlama faaliyetlerinden meydana gelmektedir. Bu noktada ihracat pazarlamasına yönelik aktif ve pasif nitelikli Modüler eğitimler aşağıdaki gibidir.

Eğitim almak isteyen firma ile yapılacak görüşmeler sonucunda firma aşağıdaki 10 modüllerden seçimler yapacaktır. Benzer firmalar bir araya getirilerek modüler eğitimler verilecektir. (Tek bir firmaya bile eğitim tasarlanıp verilebilir.)

Web sitemizde bu modüllerin sadece başlıklarını vermekle yetiniyoruz daha detaylı bilgi isteyenler bize ulaşabilirler..

 

EĞİTİM MODÜLLERİMİZ: (1)

Aktif özellİklİ İhracat pazarlaması çalışmaları

Pazar ve Müşterinin Bulunması

Müşteriyle Müzakereler

Müşteriyle Anlaşmanın Sağlanması

Akreditifin Tarafımıza Bildirilmesi

Pasif Özellikli İhracat Pazarlaması Çalışmaları

İhracatçı Sıfatının Kazanılması

İhracat İçin Malların Hazırlanması

İlgili Evrakların Hazırlanması

Gümrüklemenin Yapılması

Dövizin Türkiye’ye Getirilmesi

Sonuç İşlemlerinin Bitirilmesi

 

EĞİTİM MODÜLLERİMİZ: (2)

Ticari Bilgi Kaynakları ve Bilgi Bankaları

Internet Arama Teknikleri

Firmamızın Uluslar Arası Pazarlamaya Hazırlanması

Hedef Pazarların Tespiti

Hedef Pazar/Pazarlarda Stratejilerin Oluşturulması

Distribütör Seçimi ve Uluslar Arası Anlaşmalar

Ödeme ve Teslimat Şekilleri

Hedef Pazara Giriş Stratejilerinin Uygulanması

Strateji/Senaryo Bağlamında Yazışma Teknikleri

Sun Tzu  “Savaş Sanatı Üzerine” ve Savaş Hileleri-Ticari Hilelere  Karşı Koyma Sanatı

TGGTD

TGGTD

TGGTD, Eğitimler ve rehberlik ağı ile potansiyel ve etkin girişimcilere hizmet verir. Akademisyenlerin görüş ve düşüncelerini, uygulayıcıların bilgi ve deneyimlerini bir araya getirerek yeni iş fikirleri ve modelleri oluşturarak mevcut sorunlara çözümler üretir.

Simulasyon Eğitimleri

Simulasyon Eğitimleri

120 saatlik simülasyonlu eğitimin sonucunda her katılımcı kendi firmasının ürünü için dünyadaki hedef pazarını belirliyor ve katılımcı kendi firması için “Hedef Pazara Giriş Rehberi” hazırlıyor.

Küresel Girişimciler

Küresel Girişimciler

Küresel girişimciler, sosyal ilişki ağlarını, sermaye ve diğer kaynakları etkin kullanan ve iletişim kurabilen, bu sayede rekabet üstünlüğü ile yönetim ve uygulama becerisini bir araya getirerek kendi hayatının yanı sıra, çevresini ve yaşadığı toplumu değiştirme gücüne sahip, başarı öyküleriyle geleceğin girişimcilerine ilham kaynağı olan kişilerdir.

AR-GE İnovasyon

AR-GE İnovasyon

Bilgi çağında alın terinden akıl cevherine geçişte, nitelikli ve kaliteli insan kaynağının yüksek kazançlı katma değer oluşturmadaki vazgeçilmez rolü artık tartışılmazdır.