Fuar Katılım Desteği

Fuar Katılım Desteği

Türkiye’de yerleşik olup sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin Ekonomi Bakanlığı tarafından yıllık olarak yayımlanan fuar listesinde yer alan fuarlara katılımları ile ilgili olarak giderleri belirli oran ve tutarlarda desteklenmektedir.

Bireysel Fuar Katılım Desteği

Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim, Film, Yönetim Danışmanlığı, Yayıncılık ve Lojistik Sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin Bakanlıkça belirlenen listede yer alan fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri gibi etkinliklere gerçekleştirecekleri bireysel katılımları belirli tutar ve oranlarda desteklenmektedir.


Paylaş :