Hakkımızda


Dünya'nın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen ülkemiz, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve iş dünyası ile  birlikte araştırma, geliştirme planlama ve uygulamalarla  ekonomik ve sosyal gücünü artırmaya hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Başarılı, dinamik ve dışa açık KOBİ’ler ve  küresel girişimciler sürdürülebilir ekonomik büyümede kilit rol oynarlar. İnovatif ve yüksek büyüme potansiyeli olan iş modelleriyle binlerce kişiye istihdam sağlayan girişimciler aynı zamanda bulundukları ekonomiye katma değer yaratır, tehditleri fırsatlara çevirerek sınırsız sayıda yeni iş modelleri sunarlar. Ve binlerce kişiye ilham kaynağı olurlar.

Ancak başarılı olmak için yola çıkan ve büyük çaba gösteren küresel girişimciler, özellikle gelişmekte olan ülkelerde bir takım sorunlarla karşılaşırlar: Yeni girişimlere olan güven eksikliği, potansiyel girişimciler ve bilgi eksikliği, rol model yoksunluğu, iş ağlarına ve rehber danışmanlara ulaşamama, finansal kaynaklara sınırlı erişim, devlet desteklerinin yetersizliği, kurum ve kuruluşlarda iş dünyasında yaşanan mevcut diğer sorunlar gibi.

İşte bu noktada,1998\'de sektörel bir dernek olarak kurulan Türkiye Girişim Gelişim ve Teknoloji Derneği (TGGTD); Eğitimler, rehberlik ağı ile potansiyel ve etkin girişimcilere hizmet vermektedir. Ayrıca girişimcilik konusunda çoğu zaman bir araya gelemeyen farklı ilgili guruplarını ulusal ve uluslararası ortak bir platform da buluşturarak, akademisyenlerin görüş ve düşüncelerini, uygulayıcıların deneyimlerini birleştirerek yeni iş fikirleri ve modelleri oluşturmakta, mevcut sorunlara çözümler üretmektedir.

Misyonumuz; Etkin, küresel girişimciliği destek modeli, her aşamasında somut katma değer yaratan, yenilikçiliği ve maddi sermaye ve etik değerleri bir araya getiren, ekosistemin korunmasına yönelik öncü, insan sağlına önem veren çalışmaları ilke edinmiştir.

Vizyonumuz; Girişimcilik,AR-GE inovasyon konusunda katma değer yaratarak, ulusal ve uluslararası platformda markasını oluşturmak.

Hakkımızda
Paylaş :