AR-GE İnovasyon

AR-GE İnovasyon

Eğitimin Amacı:

Bilgi çağında  “Alın teri”nden  "akıl cevharine" geçişte nitelikli ve kaliteli insan kaynağının yüksek kazançlı katma değer oluşturmadaki vazgeçilmez rolü artık tartışılmazdır. Sanayi çağındaki üretimde ve hizmette klasik fiyat belirleme için özellikle maliyetler belirlenir ve bunun üzerinde bir kar marjı konularak fiyat değeri biçilirdi. Aksini yapmanız pek mümkün değildi. Çünkü rakipleriniz de maliyet bilgilerine vakıf idiler.

Bilgi çağında ise bu değer üretim masrafına ve maliyetine göre değil, ürünün ve hizmetin katma değerine göre fiyatlandırılır. Çünkü bunda ürünün veya hizmetin inovasyon yönü, farklı ve özgün olma gibi rakiplerinizin bilmediği veya anlayamayacağı başka faktörleri de devreye girmiştir. Bilginin üretimde ve hizmette kullanılması ise en temel belirleyici faktördür artık. Bu da yeni olmayı ve inovasyonu uygulamaya dönüştürerek yüksek kazançlı katma değer elde etmeyi gerektirir. Yeni demek ise, risk demektir.

Eğitimin Süreci: Sektör, talep ve şartlara göre eğitim saatleri belirlenir.

Paylaş :