Finansal Okur Yazarlık Eğitimi

Finansal Okur Yazarlık Eğitimi

Eğitimin Amacı

Sermaye Piyasaları ülkelerin ekonomik büyümenin finansmanında önemli rol üstlenmektedir. Bu amaçla sermaye piyasalarının hem arz hem de talep cephesinin geliştirilmesi bütün ülkelerin gündemini işgal etmektedir. Türkiye'nin bu konuda yatırımcı seferberliği ön alma çabası bulunmaktadır. Bu çabaların başarılı olabilmesi, tasarrufların artırılabilmesine ve tasarrufçunun seçeneklerini etkin kullanabilmesine bağlıdır.* Tasarrufçunun seçenekleri, tüm zamanların en yüksek hızında artmaktadır.* Tasarruf sahibinin bu dönemde seçim yapmak hakkı ve seçiminin sonuçlarına katlanmak zorunluluğu bulunmaktadır. Buna karşılık genelde finansal ürünleri özelde tasarruf ve yatırım ürünlerini anlamak uzmanlık istemektedir. Bu uzmanlığı kazanmak kolay değildir. Oysa ürünlerin temel işleyişlerini anlamak, bu konuda tavsiye alınabilecek kurumları bilmek ve son olarak ürünleri karşılaştırabilmek kısaca finansal okuryazar olmak bu alandaki ihtiyacı karşılayabilecektir.

 
Temel Düzey Finansal Okur Yazarlık Eğitim Programının amacı, günümüz koşullarında tasarrufların verimli biçimde değerlendirebilecek olanakları fark etmeyi sağlamaktır. Bu sayede sadece bankada vadeli hesap açmanın dışında da güvenli ve yüksek getirili alternatiflerin olduğunu ve bunlara erişimin zor olmadığını göstermektir. Bu konuda her anlatılana inanmadan hangi kaynaklardan bilgi alınabileceğini öğretmektir. Temel Düzeyde daha çok yatırım için gerekli araçlar ve bunların işlem gördüğü sistem tanıtılmaktadır.


Eğitimin İçeriği

 

Yatırım Yaparken

Finansal Okuryazarlık

Kişisel Finansal Planlama

Yatırım Kararları ve Yatırım Planı

Yatırım Aracı Seçimi ve Yatırım Portföyü

Yatırımlarda Risk Yönetimi

Yatırımcı İlişkileri

Sermaye Piyasası Kurumlarına Bakış

Menkul Kıymet ve Borsa Terminolojisi

 

Yatırım Araçları

Hisse Senedi

Tahvil ve Bono

Yatırım Fonları

Yatırım Ortaklıkları

Bireysel Emeklilik Sistemi

Altın Yatırımları

Gayrimenkule Dayalı Yatırım Araçları

Diğer Sermaye Piyasası Araçları


Pay Alım Satım Yöntemi

Aracı Kuruluşlar ve Faaliyetleri

Pay Alım-Satımı

Fiyat Belirleme Mekanizması

Takas İşlemleri

Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

İşlem Etiği

Eğitimin Süresi

2 gün x 6 = 12 saat


Katılımcı Profili

Bu sertifika programı, her yaştan ve her eğitim düzeyinden insana yöneliktir. Mutfak masrafından artırdığı paraları altına yatırıp bunu yastık altında saklayan Ayşe teyze de hedef kitle içerisinde yer almaktadır. Üniversitede okuyan genç delikanlı Mehmet de hedef kitlede yer almaktadır. Üç aylık emekli maaşını alıp harcamalarını gerçekleştireceği tarihe kadar bunu değerlendirmek isteyen Hasan amca de hedef kitlede yer almaktadır.

 

Eğitimin Sağlayacağı yararlar

Sadece bankada vadeli hesap açmanın dışında da güvenli ve yüksek getirili alternatiflerin olduğunu ve bunlara erişimin zor olmadığını oğrenecekler

Bu konuda her anlatılana inanmadan hangi kaynaklardan bilgi alınabileceğini öğretmektir.

Temel Düzeyde daha çok yatırım için gerekli araçlar ve bunların işlem gördüğü sistemi öğrenecekler.

Paylaş :