Altı Sığma Yönetim Eğitimi

Eğitimin Amacı

Her ürün, süreç ve işlemden hataları ortadan kaldırmayı amaçlayan, verilere dayalı bir süreç iyileştirme yaklaşımıdır. Altı sigmanın amacı işleri daha iyi, daha hızlı ve daha düşük maliyetle gerçekleştirmektir. Süreçlerin nasıl iyileştirileceklerine ilişkin, önceki kalite iyileştirme çabalarından farklı olarak altı sigma parasal sonuçlar ve maliyet tasarrufları sağlamayı amaçlar.

Eğitimin İçeriği

Altı Sıgma Nedir?

Veri ve Bilgi Arasındaki Fark Nedir?

Altı Sıgma Ne Ölçüde Zordur?

Altı Sıgma Kalitesi Farklı mıdır?

Altı Sıgmanın Adımları Nelerdir?

DMAIC Nasıl Sağlanır?

DMAIC Neden Değişiklerin Düşmanıdır.

Hata Sayısı ile Sıgma Düzeyi Arasındaki İlişki

Altı Sığmanın Altı Önemli Noktası

İşletme Adası

Örnekler

Ders Süresi: 5 gün, 30 saat.

Katılımcı Profili: Konu ile ilgili her kesinden katılım olmalıdır. İşletmeler, üniversite öğrencileri, STK\'lar girişimciler.

Eğitimden Elde edilecek Yararlar: Firmanın çalışma süreçlerinde farklılığa neden olacak değişim ihtiyacına cevap verir. Uzun ve kısa dönemli fırsatları hedefleyerek stratejik iyileştirme, her türlü kaybı engelleyip problem çözme yeteneğini geliştirir.

Temel olarak Altı Sigma, karar verme süreçlerinde deneyim yanında, doğru verinin doğru analizi ile oluşabilecek risklerin yönetimini, yönetsel ve istatistiksel araçlar ile yöneten kendini kanıtlamış bir metodolojidir. Sürekli bir başarı yaratması, herkes için bir performans hedefi sağlaması, iyileştirme, bilgi alışverişi ve öğrenmeyi arttırması yöntemin yararlarındandır. Altı Sigma’yı uygulayan şirketler milyonlarca hatta milyarlarca dolar tasarruf sağlamış, üretkenlik, verimlilik, etkinlik, kalite ve müşteri tatmininde dramatik artışlar yaşamışlardır. Ayrıca Altı Sigma yalnız büyük şirketlerde değil küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde de büyük başarılar sağlamaktadır. Ve her türlü işletmeye uygulanabilir.

Paylaş :