Mükemmellik Modeli - EFQM

Eğitimin Amacı

Bu eğitim müşteri tatmini, çalışanların tatmini ve toplum üzerindeki etki konularındaki başarının, politika ve stratejilerin, çalışanların, kaynakların ve süreçlerin uygun bir liderlik anlayışıyla yönlendirilmesi ile sağlanabileceğini ve böylece iş sonuçlarında mükemmelliğe ulaşılabileceğini vurgulamaktadır. Modeldeki dokuz ana kriter; kuruluşun mükemmelliğe erişme yolunda gösterdiği çabalara ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

Mükemmellik modelinin her bir kriteri mükemmellik yolculuğunda organizasyonun uygulaması gereken öz değerlendirme ve sürekli gelişme faaliyetlerinin yer aldığı alt kriterlerden oluşmaktadır. Modelde, 24 girdi ve 8 sonuç olmak üzere toplam 32 alt kriter bulunmaktadır.

Eğitimin İçeriği

Ders İçeriklerinin Oluşturulması

Öz Değerlendirme

Mükemmelliğin Temel Kavramları

Sonuçlara Yönlendirme

Liderlik ve Amacın Tutarlılığı

Sürekli Öğrenme, Yenilikçilik, İyileştirme

İşbirliğinin Geliştirilmesi

Kurumsal ve Sosyal Sorumluluk

EFQM Mükemmellik Modeli, Aşamaları

Kriter Çalışmaları

Kaynaklar ve Radar

Yayılım ve Yaklaşım

Puanlama

Matris

Örnekler

Eğitimin Süresi: 6 gün, 48 saat.

Katılımcı Profili: İşletmeler, STKlar, çalışanlar, girişimciler ve ilgi duyan herkes.

Eğitimin Sağladığı Yararlar: EFOM yönetici sistemleri geliştirme aracıdır. Yönetici ve liderlerin bilgi ve becerilerini artmasında yardımcı olur.

Paylaş :