Şirketlerde Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi

Eğitimin Amacı:

 

İşletmelerin kullandığı her türlü kaynağın bir maliyeti vardır. Sermaye maliyeti veya Fon Kaynak maliyeti kullanılan veya kullanılması düşünülen her türlü finansman kaynağının ağırlıklı ortalama maliyetidir. Yeni yatırımlar projelerin değerlendirilmesinde iskonto oranı olarak sermaye maliyeti kullanılmaktadır. Sermayenin yapısı ve maliyeti, işletmenin başarısı ve karlılığını etkilemektedir. Kiralama uzun vadeli finanslıma, çalışma sermayesi politikası gibi kararların alınması için sermaye maliyetinin bilinmesi gerekmektedir.

 

Eğitimin içeriği:

 

Net İşletme Sermayesi Modelleme ve Finansman İhtiyacı ihtiyaç analizi

Nakit İhtiyaç suresi tespiti

Stok ticari borç ve ticari alacak devir süreleri

Şirketin finansman ihtiyacının belirlenmesi

İhtiyaç projeksiyonları

 

Şirketin sermaye maliyetlerinin belirlenmesi

Borçların Maliyeti

Öz sermaye Maliyeti

Ağırlık ortalama sermaye maliyeti

 

Şirket Değerleme

Değerlemenin amaçları

Değerlemeyi etkileyen faktörler

Değerleme yapma nedenleri

Şirket değerleme aşamaları

İş analizleri

Nakit akımları

 

Ders süresi:

6 gün X 5 saat = 30 saat

 

Katılımcı Profili

Şirket sahipleri, konuda profesyonel olmak isteyenler,mali müşavirler

Bu konuda eğitim alan öğrenciler.

 

Eğitimin Yararları

Konusunda uzman olmak,Şirketin durum analizlerini yapma yeteneğine kavuşmak, bu konuyu öğrenmek.

Paylaş :