VZA (Veri Zarflama Analizleri)

Eğitimin Amacı

Örgütün faaliyette bulunduğu iç ve dış çevreyi anlamak ve yönetmek üzere bilgi toplamak ve toplanan bilgileri değerlendirmek. * Bilgi, beceri ve öngörülerimiz  doğrultusunda  güçlü yanlarımızdan en üst düzeyde yararlanmak zayıf yönlerimizi onarmak, tehditleri fırsatlara çevirebilecek  stratejiler geliştirmek.* Tüm verileri inovatif bakış açısıyla değerlendirerek  paydaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceriyi kazanmak. *İşletmelerde ve yeni yapılanmalarda karar birimlerinin göreli verimliligini ölçmek ve VZA yöntemi   çoklu girdi ve çoklu çıktılar içeren üretim ilişkilerinde girdi ve çıktıların ağırlıklarını belirleyerek performans karşılaştırması yapılmasına olanak tanımak

Eğitim İçeriği

VZA Nedir?

Genel tanım

İçerik

VZA uygulamada amaçlar

Kısmı verim-Toplam verim

VZA toplam verimi ölçer mi?

Performans ölçüm yöntemleri

Parametrik yöntemin eksiklikleri,

VZA grafikleri,

Girdiye yönelik ve çıktıya yönelik verimlilik

Pareto verimlilik

farklı verimlilik boyutu,

Teknik verimlilik ve fiyat verimliliği,

CRS-Ölçeğe göre sabit gelir

Ölçeğe göre-Değişen/azalan/artan getiri

VZA nın zayıf yönleri,

V2 modelleri

Eğitim süresi: Yukarıda belirtilen eğitimler 3 gün süreyle    4x3= 12 saat/gün verilmelidir.

Katılımcı profili: Müşteri ilişkileri ekiplerinin liderleri , kalite güvence, satın alma, üretim, üretim planlama, lojistik, ürüngeliştirme bölümlerindeki mühendis ve sorumlular. Kuruluşların orta kademe yöneticileri ve teknik elemanları ve kendini swot analizi konusunda geliştirmek isteyen herkes. Üniversite öğrencileri. Her kesimden girişimci ve işletmeci katılabilir özellikle üretim yapan veya yapmayı planlayan popülasyon için son derece önem arz eder

Eğitimden elde edilecek yararlar: Çalışma ekibinin üretim prosesini detaylı bi şekilde incelemesinde kolaylık sağlamak. Swot  Analizi, katılımcılara beraber beyin fırtınası  alışkanlığı kazanmak. Yeni bir pazara girerken pazarın yapısının çözümlenmesinde kolaylık sağlamak. Stratejik bir plan geliştirilmesi,İş süreçlerinin geliştirmesi,sorun tanımlama ve çözüm oluşturulmak. İnsan kaynakları geliştirilmesinde ve performans ölçümünde kolaylık sağlar. Performans karşılaştırması ile  üretimde verimin artırılmasını sağlar. Özellikle üretim yapan işletmeler için çok önemlidir.

Paylaş :