Yazışma ve Konuşma Eğitimi

AMAÇ VE İZLENECEK YOL

Bu eğitimin ingilizce olarak verilmesi daha uygundur. İstenirse ve katılımcıların oranına göre İngilizce-Türkçe karışık olarak  eğitim tasarlanabilmektedir.

Uygulamalı eğitimde 1 gün teorik 2 gün uygulama yapılmaktadır. Burada her katılımcı bir  şirket olarak işlev yapacak ve her katılımcı SENARYOLAR BAĞLAMINDA eğitmen ile direk olarak yazışmalar/konuşmalar yapmakta ve bu yazışma ve konuşmalar sonrasında  tüm katılımcılarla birlikte yaşanan olay değerlendirilmektedir. Burada genel olarak uluslararası ticaretteki ana iletişim konuları temelinde eğitim gerçekleşir.

Katılımcı sayısına göre 3 veya 4 bilgisayar ve paralel telefon hatları kullanılması eğitimi daha renkli ve başarılı kılmaktadır.

TEORİK EĞİTİM

 Uluslararası Ticarette Stratejik Düşüncenin Önemi

 • Kendi Stratejik Hedefimizi Belirleme Ve Netleştirme
 • Karşı Firmanın Stratejisini Ortaya Çıkarma (Mektupta Yazılmamış Satırları Okuma Sanatı)
 • İnandırıcılık Nasıl Sağlanır?
 • Pazarlık Stratejileri Nasıl Yürütülür?

Mektupların Biçim Özellikleri

 • Formatlar
 • Konulara Göre Yazışmalarda Ki Farklılıklar
 • Fax/E-Mail/Mektup
 • Yazışmaların Telefonla Desteklenmesi Ve Raporlanması
 • Temel Prensipler

 Dış Ticarette Konulara Göre Yazışmalar/Konuşmalar

 • İlk Mektuplar/İlk Konuşmalar
 • Teklif Alma/Verme
 • Pazarlıklar
 • Proforma Fatura/Teklif Mektubu
 • Satış Sözleşmesi Ve Bu Yöndeki Mektuplar
 • Distribütörlük Sözleşmesi
 • G. Acentelik Sözleşmesi
 • H. Pazarlıklar
 • Ödeme Şekilleri Ve İlgili Yazışmalar Ve Pazarlıklar
 • Sevkiyat Şekilleri Ve İlgili Yazışmalar
 • Mal Hareketlerini Karşılıklı Bildirme
 • Hatalı Mallar /Sevkiyattaki Gecikmeler
 • İlişkiyi Devam Ettirme/Sona Erdirme
 • Alternatif Firma Arayışları Ve Buna Karşı Uygulanacak Taktikler
 • Alternatif Firma Arayışında Dikkat Edilecek Hususlar

Bu eğitimler de ayrıca yazışma örnekleri de katılımcılara ders notu olarak verilmektedir.

 Uygulamalı eğitim, bu teorik eğitimin sonrasında  yapılır ve iki günde 12 saat ile teorik eğitimle birlikte 18 saate ulaşılır.

(UYGULAMALI - 3 gün/18 saat)

(UYGULAMASIZ  - 1 gün/6 saat)

Paylaş :