Girişimcilik Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak. Girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile verilir. Eğitim sonunda girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflen

Eğitimin İçeriği

Girişimcilik Niteliklerinin Sınanması, iş fikrinin Geliştirilmesi

Girişimciliğin Avantaj ve Dezavantajları

Girişimcinin Özellikleri

Girişimcilik Süreci

Fizibilite ve İş Planı Arasındaki Fark

Yaratıcılık egzersizleri

İş Fikri Bulmak

Beyin Fırtınası Yöntemi

Ters Beyin fırtınası

Beceri Yaklaşımı

Pazar Araştırılması

İş Fikrimiz Zaman ve Para Harcamaya Değer mi?

Pazar Araştırması Nasıl Yapılır

Başarılı Satış Tahmini Nasıl Olmalıdır?

Rakabet Araştırması

Sektör Araştırması

Müşteri Piyasası

Hedef Kitle Seçimi

Finansal Tablolar ve Karlılık

Pazarlama Planı

Pazarlama Kavramı

Pazarlama Planı Önemi ve Özellikleri

Durum Analizi

Amaç ve Stratejiler

Pazarlama Eylem Planı

Planın Uygulanması

Ölçme ve Değerlendirme

Üretim Planı

Üretim, Yönetim Organizasyon Nedir

Ar-Ge Nedir

Üretim Planlaması

Hammadde, Yardımcı Madde Planı

Süreç Nedir? Süreç ve İş analizi

Tesis Planlama

Tedarikçi Seçimi

Yönetim Planı

Yönetim Aşamaları

Yönetici ve Lider Arasındaki Fark

Organizasyon Ne Demektir?

Küçük İşletmelerde Organizasyon

İnsan Kaynakları Yönetimi

Performans Yönetimi

Finansal Plan

İşletme Kuruluş giderler

İşletme Giderleri (SG.DG)

Ürün/hizmetin fiyatlandırılması

Nakit projeksiyonlar

Finans kaynakları

İş Planı Hazırlama

Planda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

İş Planın İncelenmesi (Verilerin ve  bilgilerin tutarlılığı)

Atölye Çalışması: İş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesi uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir

Eğitimin Süresi: 12 gün - 82 saat

Katılımcı Profili: Girişimciler, Kadın girişimciler, Kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler, Öğrenciler, İlgi duyan herkes

Eğitimden Elde Edilecek Yararlar:  İş Planı kavramı ile tanıştırarak kısa orta ve uzun vadede işletmelerinin  yatırım planlarını yapabilecekler. Vizyon ve misyonları doğrultusunda Markalarını oluşturabilecekler. İşleri ile ilgili pazar araştırmalarını sistemli bir şekilde yapabilecekler. Ürün, üretim ve hizmet konusunda inovatif düşünme yeteneği kazanacaklar. Yönetim ve organizasyonda bilgi sahibi olacaklar.

 

 

TGGTD

TGGTD

TGGTD, Eğitimler ve rehberlik ağı ile potansiyel ve etkin girişimcilere hizmet verir. Akademisyenlerin görüş ve düşüncelerini, uygulayıcıların bilgi ve deneyimlerini bir araya getirerek yeni iş fikirleri ve modelleri oluşturarak mevcut sorunlara çözümler üretir.

Simulasyon Eğitimleri

Simulasyon Eğitimleri

120 saatlik simülasyonlu eğitimin sonucunda her katılımcı kendi firmasının ürünü için dünyadaki hedef pazarını belirliyor ve katılımcı kendi firması için “Hedef Pazara Giriş Rehberi” hazırlıyor.

Küresel Girişimciler

Küresel Girişimciler

Küresel girişimciler, sosyal ilişki ağlarını, sermaye ve diğer kaynakları etkin kullanan ve iletişim kurabilen, bu sayede rekabet üstünlüğü ile yönetim ve uygulama becerisini bir araya getirerek kendi hayatının yanı sıra, çevresini ve yaşadığı toplumu değiştirme gücüne sahip, başarı öyküleriyle geleceğin girişimcilerine ilham kaynağı olan kişilerdir.

AR-GE İnovasyon

AR-GE İnovasyon

Bilgi çağında alın terinden akıl cevherine geçişte, nitelikli ve kaliteli insan kaynağının yüksek kazançlı katma değer oluşturmadaki vazgeçilmez rolü artık tartışılmazdır.