Girişimcilik Eğitimi

Girişimcilik Eğitimi

Eğitimin Amacı:Uygulamalı girişimcilik eğitimi, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak. Girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile verilir. Eğitim sonunda girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenir.Eğitimin İçeri...

Daha fazla oku

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Eğitimin AmacıHalkla ilişkiler, öyle görüldüğü gibi basit ve herkesin bilebilecegi bir kavram değildir. Halkla ilişkilerin böyle algılanmasının en önemli nedeni her konuda olduğu gibi bu konudaki bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Öncelikle bu bilgisizliği yok etmek için Halkla İlişkilerin ne olduğuna bakmakta yarar var.Kamuya  da özel kuruluşların...

Daha fazla oku

Etkili Sunum Teknikleri

Eğitimi AmacıİŞletmelerde,pazarlamada veya ilişkilerin düzenlenmesinde hedefimiz ,içinde bulunan kişi ve kişilerin ilgi ve dikkatlerinin en üst düzeyde tutulması verilen mesajın etkiliolması  Bu eğitim topluluk karşısında etkilibir sunuşun hem içerik hem de tarz olarak nasıl hazırlanacağı konusunda katılımcıları geliştirmeyi hedeflemektedir. ve işi...

Daha fazla oku

Beden Dili Eğitimi

Eğitimin AmacıSon yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar; insanların iletişim kurarken karşısındakilerde bıraktığı etkinin büyük bir bölümünün kurdukları kelimeler ile değil, beden dili ile sağladığını göstermiştir. Bu bakımdan beden dili eğitimi; insanlar ile sağlıklı bir iletişim kurmanız, karşınızdaki kişiyi doğru bir biçimde anlayabilmeniz açıs...

Daha fazla oku

İkinci Kariyer Eğitimi

Eğitimin AmacıÇalıştıkları kurumlar tarafından ‘zorunlu’ emekliliğe ayrılan 50 yaş üstü çalışanlar, iş bulmakta zorlanıyor. Peki, iş aradığını dahi söylemeye utanan bu kesim hem maddi hem de manevi baskılarla nasıl başa çıkabilir? Egosunun gücü, özellikleri ve ne tür bir iş yapabileceği konusunda farkındalık kazandıktan sonra atılacak adımlar neler...

Daha fazla oku

STK Eğitimi

Eğitimin AmacıAB süreci içinde son derece önemli bir yer alan STK ların kuruluş amaçlarının kavratılması ve kurgulanması. Kuruluş senetlerinin profesyonel olarak hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar yasal zorunluluklar. STK\'ların misyon ve vizyonları doğrultusunda stratejik yol haritalarının belirlenmesinin önemi. Yönetim ve organizasy...

Daha fazla oku

Türkiye Yaşlı Çalışmaları

EğitiminAmacıTeknolojideki ilerleme yaşamın her alanında olduğu gibi sağlık hizmetlerinin sunumunda da önemli ölçüde bir gelişme ve kaliteyi de beraberinde getirmiştir. Aslında tüm dünyada hükümetlerin ana amacı daha kaliteli sağlık hizmetini daha geniş alana ve daha ekonomik olarak sunabilmektir. Bu çerçevede sağlık hizmet kalitesindeki artış yaşa...

Daha fazla oku

Arabuluculuk Eğitimi

Arabuluculuk Eğitimi

Amaç: Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri, iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının, çözülmesi amacıyla, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.  (Arabuluculuk Kanunu Madde 1) Konu BaşlıklarıArabuluculuk daveti ve katılma tal...

Daha fazla oku

Bilirkişilik Eğitimi

Bilirkişilik Eğitimi

Amaç: Bu program, mesleki deneyime sahip, alanında uzman kişilerin bilirkişilik hakkında temel, teorik ve pratik bilgilere sahibi olmalarını ve bilirkişilik faaliyetlerini hukuksal açıdan sorumluluklarını gerektirebilecek herhangi bir sorunla karşılaşmadan sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Konu Başlıkları:Yargılama hukukuna ilişkin ilkel...

Daha fazla oku

Uzlaştırmacı Eğitimi

Amaç: Uzlaştırıcıların yapacakları işle ilgili olarak uyuşmazlık çözümü, iletişim ve müzakere becerilerini geliştirmek ve şüpheli, sanık, mağdur ve suçtan zarar gören ve ceza adalet sisteminde daha detaylı bilgiye sahip olmalarını ve yeterlilik kazanmalarını sağlamaktır.Konu Başlıkları:Onarıcı adaletCeza MuhakemesiİletişimMüzakereUygulama Katılımcı...

Daha fazla oku

Konkordato Komiserliği

Amaç: Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Konkordato Komiserliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.Konu Başlıklarıİcra ve İflas Hukukunun Genel İlkeleriKonkordato MevzuatıKomiserin Taşıması Gereken NiteliklerKomiserin görevi, yetkisi, yükümlülükleri ile hukuki ve ceza...

Daha fazla oku

1 - 11 of ( 11 ) kayıt