Finansal Okur Yazarlık Eğitimi

Finansal Okur Yazarlık Eğitimi

Eğitimin AmacıSermaye Piyasaları ülkelerin ekonomik büyümenin finansmanında önemli rol üstlenmektedir. Bu amaçla sermaye piyasalarının hem arz hem de talep cephesinin geliştirilmesi bütün ülkelerin gündemini işgal etmektedir. Türkiye'nin bu konuda yatırımcı seferberliği ön alma çabası bulunmaktadır. Bu çabaların başarılı olabilmesi, tasarrufla...

Daha fazla oku

Finans

Finans

Eğitimin Amacı Eğitim programı finans alanı dışında çalışanların, finans konularında temel bilgi düzeyine ulaşmalarını sağlamayı amaçlamıştır.   Eğitimin İçeriği Muhasebe Nedir? Neye Hizmet Eder? Muhasebe Bilgi Sistemi Finansal Muhasebe Sistemi Maliyet ve Yönetim Muhasebe Sistemi Finansal Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi Arası...

Daha fazla oku

AB ile Bütünleşme

AB ile Bütünleşme

EğitiminAmacıAB'nin KOBİ politikası, KOBİ’lerin gelişiminin desteklenmesi için iç pazarın tamamlanması işletme politikasının daha iyi tanımlanması ve koordinasyonunun sağlanmasını amaçlamaktadır. Böylelikle; KOBİ\'lerin faaliyette  bulunduğu iş ortamının genel olarak iyileştirilmesi hedeflenmekte KOBİ politikalarinin büyük ölçüde danışma forumları...

Daha fazla oku

İhracat Eğitimi

İhracat Eğitimi

Eğitimin AmacıBu programda dış ticaretin tüm süreçlerinin uygulamalı olarak -bu bilgi iş hayatında nasıl karşıma çıkar ve nasıl kullanabilirim- mantığıyla işliyor, katılımcıları bir firmanın dış ticaret bölümünü yönetebilecek seviyede donanımlı hale gelmelerini sağlıyoruz.Eğitimin İçeriğiDış Ticaret Hakkında Genel Bilgilerİhracat MevzuatıGümrük Mev...

Daha fazla oku

Stratejik Planlama

Eğitimin AmacıHızla değişen dünyada, çevresel ve içsel değişimlere  kurumların ayak uydurabilmeleri ve  uzun vadede  vizyona sahip olabilmeleri ile ilgili yol haritalarını belirleyebilmeleri   ancak Stratejik planla mümkün olacaktır. Stratejik Planlama kavramı işletme yönetiminde uygulanması düşünülen yeni bir yönetim yaklaşımı olmasının yanında re...

Daha fazla oku

Şirkerlerde SWOT ve Kurumsal Analiz

Şirkerlerde SWOT ve Kurumsal Analiz

Eğitimin AmacıÖrgütün faaliyette bulunduğu iç ve dış çevreyi anlamak ve yönetmek üzere bilgi toplamak ve toplanan bilgileri değerlendirmek. Bilgi, beceri ve öngörülerimiz  doğrultusunda  güçlü yanlarımızdan en üst düzeyde yararlanmak zayıf yönlerimizi onarmak, tehditleri fırsatlara çevirebilecek  stratejiler geliştirmek. Tüm verileri inovatif bakış...

Daha fazla oku

VZA (Veri Zarflama Analizleri)

Eğitimin AmacıÖrgütün faaliyette bulunduğu iç ve dış çevreyi anlamak ve yönetmek üzere bilgi toplamak ve toplanan bilgileri değerlendirmek. * Bilgi, beceri ve öngörülerimiz  doğrultusunda  güçlü yanlarımızdan en üst düzeyde yararlanmak zayıf yönlerimizi onarmak, tehditleri fırsatlara çevirebilecek  stratejiler geliştirmek.* Tüm verileri inovatif ba...

Daha fazla oku

Altı Sığma Yönetim Eğitimi

Eğitimin AmacıHer ürün, süreç ve işlemden hataları ortadan kaldırmayı amaçlayan, verilere dayalı bir süreç iyileştirme yaklaşımıdır. Altı sigmanın amacı işleri daha iyi, daha hızlı ve daha düşük maliyetle gerçekleştirmektir. Süreçlerin nasıl iyileştirileceklerine ilişkin, önceki kalite iyileştirme çabalarından farklı olarak altı sigma parasal sonuç...

Daha fazla oku

İflas Yönetimi

Eğitimin Amacıİşletmelerin bulundukları mali kriz önceki ve bunu takip eden aşamalarda yapılması gereken modelleri oluşturmak konu hakkında yakın  örneklerden hataları ve yanlışları bulmak işletmeyi en az zarar ile kurtarmak.Eğitimin İçeriğiİflas Etmek Nedir?Nasıl Önlenebilir?Ben Geliyorum Der Mi?Gelmeden Evvel Alınması Gerekli Olan ÖnlemlerAcil Ön...

Daha fazla oku

Maliyet Yönetimi Eğitimi

Maliyet Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı Günümüz şartlarını düşündüğümüz zaman rekabetçi bir ortamda maliyet muhasebesi sürekli iyileştirilmesi gereken bir yapıya sahiptir. Maliyet firmanın rekabetçi ortamda mücadele edebilmesi için devamlı üzerinde çalışılması gereken bir yöntemdir. Bunu sağlamak için birçok veriye ihtiyaç vardır. Gerek belge düzeni gerekse bu belg...

Daha fazla oku

Operasyon ve Teknoloji Yönetimi Eğitimi

Operasyon ve Teknoloji Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı Firmalar arası rekabetin odak noktasının, yeni veya yenilikçi ürünlerin istenen zamanda, istenen kalitede, istenen miktarda, uygun fiyatla ve sürekli olarak pazara çıkartılabilmesine kaydığı günümüzün üretim dünyasında bu üstünlüğün sağlanması bir dizi yönetim becerisini gerektirmektedir. Bu beceriler bütünü Teknoloji Yöneti...

Daha fazla oku

Şirket Değerleme Eğitimleri

Şirket Değerleme Eğitimleri

  Eğitimin Amacı: Şirket değerleme, bir şirketin mevcut şekli ile el değiştirilmesi durumunda ne kadarlık bir fiyata bu işlemin gerçekleşebileceğini tespit etmek amacıyla yapılır. Şirket değeri, bir şirketin el değiştirmesinde baz alınacak fiyat olmasının yanında aynı zamanda şirketin tüm varlık ve faaliyetlerinin barındıran bir mekaniz...

Daha fazla oku

Şirketlerde Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi

Eğitimin Amacı:   İşletmelerin kullandığı her türlü kaynağın bir maliyeti vardır. Sermaye maliyeti veya Fon Kaynak maliyeti kullanılan veya kullanılması düşünülen her türlü finansman kaynağının ağırlıklı ortalama maliyetidir. Yeni yatırımlar projelerin değerlendirilmesinde iskonto oranı olarak sermaye maliyeti kullanılmaktadır. Sermayenin...

Daha fazla oku

1 - 13 of ( 13 ) kayıt