Hizmetlerimiz

Küresel girişimciler, sosyal ilişki ağlarını, sermaye ve diğer kaynakları etkin kullanan ve iletişim kurabilen, bu sayede rekabet üstünlüğü ile yönetim ve uygulama becerisini bir araya getirerek kendi hayatının yanı sıra, çevresini ve yaşadığı toplumu değiştirme gücüne sahip, başarı öyküleriyle geleceğin girişimcilerine ilham kaynağı olan kişilerdir.

TGGTD küresel girişimcilere üye ağı aracılığıyla aşağıdaki kaynakları ve hizmetleri sağlayarak başarının yolunu açar.

Eğitim ve Danışmanlık

Eğitim ve danışmanlık hizmetleri ayrı faaliyetlerdir. Eğitim ile çok önemli teorik bilgiler verilir ama sahaya sürülen eğitimli personel ne yapacağını bilemez. Sahada uygulamaya geçmek, bilgileri yerinde kullanmak ayrı beceri gerektirir. İşte bu noktada konusunda uzman danışmanlarımız, yetenekli girişimcilere ve kuruluşlara kendi sahalarında bildiklerini anlatmak değil bilmediklerini öğretmek üzere devreye girerler.

Mentorluk

Mentorluk, aslında 13- 18.yy arasında  Anadolu\'da kurulan \"Türklerin Rönesansı\" diye adlandırılan Ahilik anlayışını model alan bir uygulamadır. Türkiye’nin ticari ve ekonomik hayatında büyük rol oynayan ustalar ve çıraklar, mesleki fonksiyonlarını yerine getirirken doğruluk, karşılıklı yardım ve saygı esasına dayanan bir sistem oluşturmak durumundadırlar. Bir bakıma mentorluk, manevi değerler doğrultusunda ustanın çırağına önerilerde bulunması, bilgi beceri ve deneyimlerini aktarmasıdır.

Kişiler bu karmaşık ve sürekli değişken iş yaşantısına ayak uydurabilmek için özelliklerini geliştirmek zorundadırlar. İnsan potansiyelini geliştirmek, kurum kültürünü aktarmak, akademik yönden veya kariyer yönünden hedef kitleye destek vermek bunun sonucu olarak da daha etkili bir insan kaynağı yaratmak amacıyla konusunda uzman, liderlik potansiyeline sahip kişiler tarafından mentorluk eğitimlerimiz devam etmektedir.

Koçluk

Koçluk kurumunda ise koçun gündemi, deneyimleri ve yargıları bu ilişkinin içeriğinde yer almıyor. Bir başka deyişle, koç danışana tavsiyede bulunmuyor, yargılamıyor, ben olsam şöyle yapardım demiyor. Koçun işi, sorduğu güçlü sorularla danışana içsel yolculuğunda yol arkadaşlığı yapmak.

Girişimcilik
Lojistik
Hibe Programları kapsamında Proje Hazırlama
Fizibilite Hazırlama
Kümelenme
AR&GE
Innovasyon

Paylaş :