İkinci Kariyer Eğitimi

Eğitimin Amacı

Çalıştıkları kurumlar tarafından ‘zorunlu’ emekliliğe ayrılan 50 yaş üstü çalışanlar, iş bulmakta zorlanıyor. Peki, iş aradığını dahi söylemeye utanan bu kesim hem maddi hem de manevi baskılarla nasıl başa çıkabilir?

Egosunun gücü, özellikleri ve ne tür bir iş yapabileceği konusunda farkındalık kazandıktan sonra atılacak adımlar neler olmalıdır?

Yönetim kademesine gelmiş bir kişi, ikinci bir kariyer seçmeden önce nelere dikkat etmeli ve kendisine nasıl bir yol haritası çizmelidir.

Eğitimin İçeriği

İkinci Kariyer (Paralel Kariyer) Nedir?

İkinci Kariyerin Önem,

Şirketler ve İkinci Kariyer

Statü Kaybı ve Bekleme süreci

Emekliler İçin Devlet Destekleri

İkinci kariyer için atılacak adımlar.

Eğitimin Süresi: 3 gün X6 =18 saat

Katılımcı Profili: 50 yaş üstü İkinci bir iş kurmak veya ikinci bir işte çalışmak isteyenler, İkinci kariyer fikrini destekleyen yöneticiler

Eğitimin Sağladığı Yararlar: Sosyal statü kaybından kaynaklanan  özgüven, motivasyon medeni cesaretlerini kaybeden popülasyonunun tekrar hayata kazandırılması, 50 yaş üstü emeklilerin bilgi beceri ve deneyimlerinin önemi ve hayata geçirilerek katma değer yaratmalarının sağlanması.

 

TGGTD

TGGTD

TGGTD, Eğitimler ve rehberlik ağı ile potansiyel ve etkin girişimcilere hizmet verir. Akademisyenlerin görüş ve düşüncelerini, uygulayıcıların bilgi ve deneyimlerini bir araya getirerek yeni iş fikirleri ve modelleri oluşturarak mevcut sorunlara çözümler üretir.

Simulasyon Eğitimleri

Simulasyon Eğitimleri

120 saatlik simülasyonlu eğitimin sonucunda her katılımcı kendi firmasının ürünü için dünyadaki hedef pazarını belirliyor ve katılımcı kendi firması için “Hedef Pazara Giriş Rehberi” hazırlıyor.

Küresel Girişimciler

Küresel Girişimciler

Küresel girişimciler, sosyal ilişki ağlarını, sermaye ve diğer kaynakları etkin kullanan ve iletişim kurabilen, bu sayede rekabet üstünlüğü ile yönetim ve uygulama becerisini bir araya getirerek kendi hayatının yanı sıra, çevresini ve yaşadığı toplumu değiştirme gücüne sahip, başarı öyküleriyle geleceğin girişimcilerine ilham kaynağı olan kişilerdir.

AR-GE İnovasyon

AR-GE İnovasyon

Bilgi çağında alın terinden akıl cevherine geçişte, nitelikli ve kaliteli insan kaynağının yüksek kazançlı katma değer oluşturmadaki vazgeçilmez rolü artık tartışılmazdır.