MODELİMİZ

Ekonomik kalkınma ve modernleşme toplumun motor gücünü oluşturmaktadır. Bir toplumun ekonomik sağlığını ve kültürel yapısını yansıtan temel göstergeler girişim, girişimciliğin temeli  icat ve yeniliklerdir. Bu bağlamda, sürekli ”yenilikçi girişimcilik” ruhuna sahip insan gücü ve enerjisine ihtiyaç vardır.

Verimli bir girişimci ortamı yaratmak için, maddi sermaye ve etik değerlerin bir araya gelmesi gerekmektedir. Uygulayıcıların deneyimlerini, konu uzmanlarının fikirleri görüş ve düşüncelerini girişimcilik platformunda bir araya getirmeyi hedefleyen TGGTD bu doğrultuda küresel girişimcileri desteklemek üzere  kendi modelini oluşturmuştur.

  • Girişimcilikte bir araya gelemeyen farklı ilgi guruplarını ortak bir platformda buluşturarak girişimcilikle ilgili yeni iş fikirleri geliştirmek.
  • Eğitim ve rehberlik hizmetlerimizle potansiyel girişimcileri yenilikçi ve küresel girişimciler olarak ekonomiye kazandırmak. Ulusal ve uluslararası platformda küresel girişimci modelini oluşturmak.
  • Üniversite-sanayi işbirliği ile teknokentlerle (teknopark) girişimcileri ortak platformda buluşturmak, Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarının desteklenmesinde rol modellik üstlenmek.
  • Ekosistemin gelişimine yönelik öncü çalışmalar yapmak.
  • İkinci kariyer konusunda; statü kaybına uğrayan emekli profesyonellerde işsiz kalma süreci ciddi ruhsal sıkıntılara yol açıyor. AB ülkeleri, yaşlılardan teknik ve mesleki yönetim, aile ve birey danışmanlığı, sosyal uzlaştırıcılık, ara buluculuk gibi çeşitli alanlarda onların enerjileri ölçüsünde yararlanmaktadır. İş dünyasında katma değer yaratmak amacıyla Türk toplumunun kültürel değerlerinden hareketle yeni model oluşturmak amaçlarımız arasındadır.


Farklı İş Grupları > Üniversiteler > Uygulamacılar > YENİ İŞ FİKİRLERi

Eğitim > Rehber Ağı > Mentorluk > ETKİN KÜRESEL GİRİŞİMCİ MODELİ

Üniversiteler&Teknoparklar > Sanayii > İşbirliği > AR-GE İNOVASYON ÇALIŞMALARI

Ekosistemin Geliştirilmesi > Öncü Çalışmalar > YEŞİL ENERJİ – KÜRESEL FAYDA

Emekli Profesyoneller > Eğitim ve Rehberlik > Sosyal Statü > BİLGİ VE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

TGGTD

TGGTD

TGGTD, Eğitimler ve rehberlik ağı ile potansiyel ve etkin girişimcilere hizmet verir. Akademisyenlerin görüş ve düşüncelerini, uygulayıcıların bilgi ve deneyimlerini bir araya getirerek yeni iş fikirleri ve modelleri oluşturarak mevcut sorunlara çözümler üretir.

Simulasyon Eğitimleri

Simulasyon Eğitimleri

120 saatlik simülasyonlu eğitimin sonucunda her katılımcı kendi firmasının ürünü için dünyadaki hedef pazarını belirliyor ve katılımcı kendi firması için “Hedef Pazara Giriş Rehberi” hazırlıyor.

Küresel Girişimciler

Küresel Girişimciler

Küresel girişimciler, sosyal ilişki ağlarını, sermaye ve diğer kaynakları etkin kullanan ve iletişim kurabilen, bu sayede rekabet üstünlüğü ile yönetim ve uygulama becerisini bir araya getirerek kendi hayatının yanı sıra, çevresini ve yaşadığı toplumu değiştirme gücüne sahip, başarı öyküleriyle geleceğin girişimcilerine ilham kaynağı olan kişilerdir.

AR-GE İnovasyon

AR-GE İnovasyon

Bilgi çağında alın terinden akıl cevherine geçişte, nitelikli ve kaliteli insan kaynağının yüksek kazançlı katma değer oluşturmadaki vazgeçilmez rolü artık tartışılmazdır.