İhracat Eğitimi

İhracat Eğitimi

Eğitimin AmacıBu programda dış ticaretin tüm süreçlerinin uygulamalı olarak -bu bilgi iş hayatında nasıl karşıma çıkar ve nasıl kullanabilirim- mantığıyla işliyor, katılımcıları bir firmanın dış ticaret bölümünü yönetebilecek seviyede donanımlı hale gelmelerini sağlıyoruz.Eğitimin İçeriğiDış Ticaret Hakkında Genel Bilgilerİhracat MevzuatıGümrük Mev...

Daha fazla oku

Lojistik ve Malzeme Planlama Eğitimi

Eğitimin AmacıYeni ve bütünsel lojistik yönetimi yaklaşımı kavramı kapsamında Tedarik Zinciri Yönetiminin  (Supply Chain Management) temel felsefesi, fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanarak, tüm lojistik faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yapılmasının sağlanmasıdır.Katılımcılara tümdengelim yaklaşımıyla genel lojistik fonksiyonla...

Daha fazla oku

Takım Kurma ve Yönetme Eğitim

Eğitimin AmacıEtkin takım kurma, yönetme ve takımdaşlık eğitiminin amacı, şirket içi bireysel rekabeti ortadan kaldırarak, çalışanların takım olarak hareket etmesini sağlamaktır. Yönetimde etkin takım çalışmasının önemini ve nasıl gerçekleşebileceğini, takım kurmada hangi tekniklerin uygulanabileceğini uygulamalı aktivitelerle ve atölye çalışmaları...

Daha fazla oku

Beden Dili Eğitimi

Eğitimin AmacıSon yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar; insanların iletişim kurarken karşısındakilerde bıraktığı etkinin büyük bir bölümünün kurdukları kelimeler ile değil, beden dili ile sağladığını göstermiştir. Bu bakımdan beden dili eğitimi; insanlar ile sağlıklı bir iletişim kurmanız, karşınızdaki kişiyi doğru bir biçimde anlayabilmeniz açıs...

Daha fazla oku

Stratejik Planlama

Eğitimin AmacıHızla değişen dünyada, çevresel ve içsel değişimlere  kurumların ayak uydurabilmeleri ve  uzun vadede  vizyona sahip olabilmeleri ile ilgili yol haritalarını belirleyebilmeleri   ancak Stratejik planla mümkün olacaktır. Stratejik Planlama kavramı işletme yönetiminde uygulanması düşünülen yeni bir yönetim yaklaşımı olmasının yanında re...

Daha fazla oku

Zaman Yönetimi

Zaman Yönetimi

Eğitimin AmacıZaman başlangıcı ve bitişi belli olan değişimin içinde var olduğu bir boyuttur. Yaşayan ve düşünebilen her varlığın iyi, yerinde kullanması gereken bir kavramdır,bu kişinin kendisiden kaynaklanan ve zaman yönetimi konusunda direkt olarak etkilenebilme ve değişebilme özelliğine sahip olan bir faktördür.İnsanda var olan bu yeteneğin gel...

Daha fazla oku

Şirkerlerde SWOT ve Kurumsal Analiz

Şirkerlerde SWOT ve Kurumsal Analiz

Eğitimin AmacıÖrgütün faaliyette bulunduğu iç ve dış çevreyi anlamak ve yönetmek üzere bilgi toplamak ve toplanan bilgileri değerlendirmek. Bilgi, beceri ve öngörülerimiz  doğrultusunda  güçlü yanlarımızdan en üst düzeyde yararlanmak zayıf yönlerimizi onarmak, tehditleri fırsatlara çevirebilecek  stratejiler geliştirmek. Tüm verileri inovatif bakış...

Daha fazla oku

VZA (Veri Zarflama Analizleri)

Eğitimin AmacıÖrgütün faaliyette bulunduğu iç ve dış çevreyi anlamak ve yönetmek üzere bilgi toplamak ve toplanan bilgileri değerlendirmek. * Bilgi, beceri ve öngörülerimiz  doğrultusunda  güçlü yanlarımızdan en üst düzeyde yararlanmak zayıf yönlerimizi onarmak, tehditleri fırsatlara çevirebilecek  stratejiler geliştirmek.* Tüm verileri inovatif ba...

Daha fazla oku

İkinci Kariyer Eğitimi

Eğitimin AmacıÇalıştıkları kurumlar tarafından ‘zorunlu’ emekliliğe ayrılan 50 yaş üstü çalışanlar, iş bulmakta zorlanıyor. Peki, iş aradığını dahi söylemeye utanan bu kesim hem maddi hem de manevi baskılarla nasıl başa çıkabilir? Egosunun gücü, özellikleri ve ne tür bir iş yapabileceği konusunda farkındalık kazandıktan sonra atılacak adımlar neler...

Daha fazla oku

STK Eğitimi

Eğitimin AmacıAB süreci içinde son derece önemli bir yer alan STK ların kuruluş amaçlarının kavratılması ve kurgulanması. Kuruluş senetlerinin profesyonel olarak hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar yasal zorunluluklar. STK\'ların misyon ve vizyonları doğrultusunda stratejik yol haritalarının belirlenmesinin önemi. Yönetim ve organizasy...

Daha fazla oku

Altı Sığma Yönetim Eğitimi

Eğitimin AmacıHer ürün, süreç ve işlemden hataları ortadan kaldırmayı amaçlayan, verilere dayalı bir süreç iyileştirme yaklaşımıdır. Altı sigmanın amacı işleri daha iyi, daha hızlı ve daha düşük maliyetle gerçekleştirmektir. Süreçlerin nasıl iyileştirileceklerine ilişkin, önceki kalite iyileştirme çabalarından farklı olarak altı sigma parasal sonuç...

Daha fazla oku

Değişim Yönetimi

Eğitimin AmacıToplam Kalite Yönetimiyle; hizmet sunulan kişi, kurum ve kuruluşlar (dış müşteriler) ile çalışanlarımızın (iç müşteriler/hizmet sunanlar) beklenti ve önerileri de dikkate alınarak, kaynakların etkili, ekonomik, verimli elde edilmesi ve kullanılması suretiyle,  görev ve hizmetlerinin yerinde, zamanında, doğru, güvenilir, güler yüzle, h...

Daha fazla oku

İflas Yönetimi

Eğitimin Amacıİşletmelerin bulundukları mali kriz önceki ve bunu takip eden aşamalarda yapılması gereken modelleri oluşturmak konu hakkında yakın  örneklerden hataları ve yanlışları bulmak işletmeyi en az zarar ile kurtarmak.Eğitimin İçeriğiİflas Etmek Nedir?Nasıl Önlenebilir?Ben Geliyorum Der Mi?Gelmeden Evvel Alınması Gerekli Olan ÖnlemlerAcil Ön...

Daha fazla oku

Mükemmellik Modeli - EFQM

Eğitimin AmacıBu eğitim müşteri tatmini, çalışanların tatmini ve toplum üzerindeki etki konularındaki başarının, politika ve stratejilerin, çalışanların, kaynakların ve süreçlerin uygun bir liderlik anlayışıyla yönlendirilmesi ile sağlanabileceğini ve böylece iş sonuçlarında mükemmelliğe ulaşılabileceğini vurgulamaktadır. Modeldeki dokuz ana kriter...

Daha fazla oku

Kümelenme Eğitimi

Eğitimin AmacıAyni sektörde yer alan firmaların çabuk pazara girmeleri, bilgiye ulaşmaları, finans elde etmeleri, Ar-GE üretim ve pazarlama ortaklığı yapmaları, riski paylaşmaları, ihracatlarını artırmaları bölge ekonomisini yukarıya çekmeleri için kuruluşların paydaş olarak birlikte hareket etmelerini ön gören ve bir ekonomik kalkınma modeli olan ...

Daha fazla oku

61 - 80 of ( 93 ) kayıt